ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

Opstartfase

Als de aanvraag naar de rechtbank is gestuurd kan het wel 2 maanden duren voordat de cliënt door het kantongerecht zal worden uitgenodigd om de onderbewindstelling tijdens een zitting te laten bekrachtigen. De bewindvoerder zal samen met de cliënt bij de zitting aanwezig zijn.

Pas als de rechter de onderbewindstelling middels een zogenaamde beschikking toekent kan de bewindvoerder officieel voor de cliënt aan het werk gaan. Vóór dit moment dient de cliënt zijn/haar financieel beheer nog steeds zelf uit te voeren.
Als de situatie vereist dat er meteen stappen ondernomen moeten worden, bijvoorbeeld bij een dreigende uithuiszetting of afsluiting van energie, zal daar vanzelfsprekend naar gehandeld worden.

Zodra de beschikking van de rechtbank binnen is, gaat de bewindvoering van start. Als eerste worden er 2 rekeningen voor de cliënt geopend bij de ING bank. Op één rekening, de beheerrekening, worden al de inkomsten gestort en hiervan worden de betalingen van de vaste lasten verricht. De cliënt kan zelf van deze rekening geen geld opnemen. De andere rekening wordt leefgeldrekening genoemd. Op deze rekening krijgt de cliënt iedere week een van te voren afgesproken vast bedrag overgemaakt. Dit kan de cliënt naar eigen inzicht uitgeven aan voeding, kleding, etc. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra voor de eerste keer het inkomen op de beheerrekening is gestort. 

Alle uitkerende instanties, werkgevers, woningbouwvereniging, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc., worden aangeschreven om hen van de onderbewindstelling op de hoogte te brengen en het nieuwe rekeningnummer door te geven. Er wordt verzocht om alle correspondentie en communicatie in de toekomst via Aben Bewindvoering te laten verlopen en om een actueel overzicht te sturen van gedane en niet gedane betalingen. Aan de hand van deze gegevens zullen alle maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de financiën van de cliënt.Terug naar 'werkwijze' 

 

E-mailen
Bellen