ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

 Tarieven Beschermingsbewind 2024
(bron: Staatscourant)

De tarieven worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK). Er geldt een vast jaarlijks tarief voor het bewind, maar als de bewindvoerder extra werkzaamheden moet doen of veel kosten moet maken, kan hij de rechter vragen of hij dit ook bij cliënt in rekening mag brengen.

Voor een bewind zonder problematische schulden bedragen de kosten per maand: 
 €   133,10

Voor een bewind met problematische schulden bedragen de kosten per maand:  
 €   172,12
 
De maandbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder is benoemd.

Daarnaast kent de kantonrechter de volgende eenmalige beloningen toe:
Voor de intake voor een bewind voor 1 persoon       €    751,41
Voor de intake voor een bewind voor 2 personen     €    901,45
 
Indien de bewindvoerder wordt benoemd voor 2 personen kent de kantonrechter de volgende maandbeloning toe:
- Bewind voor 2 personen zonder schulden:             €    159,52 

- Bewind voor 2 personen
1 met schulden en 1 zonder schulden:                      €    183,11

- Bewind voor 2 personen
waarvan beiden met schulden:                                  €    206,51

De eenmalige beloning voor het opmaken van de eindrekening bedraagt:

- Bij 1 persoon                                                            €    281,93 
- Bij 2 personen                                                          €    338,80

Incidentele werkzaamheden

- Verkoop/ontruiming woning                                      €    469,48

 

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 86,- griffiekosten in rekening.

Het uurtarief voor een bewindvoerder bedraagt € 93,90.

De bewindvoerder zal onderzoeken of bijzondere bijstand, verleend door de gemeente, voor de bewindvoerderkosten mogelijk is en deze dan ook voor de cliënt aanvragen bij de gemeente.

De rechter spreekt het bewind uit voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Genoemde bedragen zijn INCLUSIEF 21% BTW.
 

E-mailen
Bellen