ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

Aanvraag en kennismakingsgesprek 

Na een telefonische of schriftelijke aanmelding bij Aben Bewindvoering wordt er binnen 5 werkdagen een afspraak met de cliënt gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij voorkeur vindt dit gesprek bij hem/haar thuis plaats. Als de cliënt begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie, is het een vereiste dat de begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is. De begeleiding is vaak in staat om net dat stukje extra informatie te verschaffen omdat hij/zij de cliënt al beter kent.
Het eerste gesprek za
l ongeveer een uur duren.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de financiële situatie van de cliënt. Er zal aan de cliënt worden uitgelegd wat beschermingsbewind inhoudt, welke gevolgen dit heeft voor hem/haar en hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. De cliënt maakt kennis met de werkwijze van Aben Bewindvoering en hoort wat hij/zij van een bewindvoerder kan verwachten. 

Tijdens het gesprek komt er veel op de cliënt af waardoor wij ons kunnen voorstellen dat betrokkene een en ander even wil laten bezinken. Drie dagen na het gesprek zal er telefonisch contact met de cliënt of zijn vertegenwoordiger worden opgenomen en wordt er besproken of bewindvoering de juiste maatregel is.

In uitzonderlijke gevallen kan het kennismakingsgesprek ook telefonisch plaatsvinden.

 

Terug naar 'werkwijze' 

E-mailen
Bellen