ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

Overname bewind door Aben Bewindvoering

Bij de overname van een bewind zal de cliënt contact moeten opnemen met zijn/haar bewindvoerder om na te vragen of deze akkoord gaat met de overgang. Wanneer de cliënt en de huidige bewindvoerder zijn overeengekomen dat de cliënt gaat overstappen naar een nieuwe bewindvoerder wordt er door Aben Bewindvoering contact opgenomen met de huidige bewindvoerder om na te gaan wat de reden is dat de cliënt wil overstappen.

Wil de cliënt bijvoorbeeld overstappen omdat de behandeling door de huidige bewindvoerder in de ogen van de cliënt niet juist is, zal er gekeken worden op welke aspecten de samenwerking mis loopt. Wordt er door de huidige bewindvoerder onvoldoende inspanning verricht of zijn er achterstanden met betalingen ontstaan dan kan dit een gegronde reden zijn voor de cliënt om over te stappen naar een andere bewindvoerder.

Indien de cliënt wil overstappen naar een nieuwe bewindvoerder omdat de cliënt naar zijn/haar inzien te weinig leefgeld krijgt of te weinig aankopen kan doen zal dit in de meeste gevallen geen gegronde reden zijn om over te stappen.
Bij dergelijke problemen zal de samenwerking met een nieuwe bewindvoerder waarschijnlijk ook mislopen. 

Bestaat er voor de cliënt wel een gegronde reden om over te stappen naar een nieuwe bewindvoerder dan is deze cliënt welkom bij Aben Bewindvoering. Het is dan aan de cliënt om aan te tonen dat de huidige bewindvoerder niet juist heeft gehandeld waardoor de cliënt in een nadelige situatie terecht is gekomen. De verantwoordelijkheid voor het aantonen van deze situatie ligt dus altijd bij de cliënt.

Wanneer er overeenstemming is tussen de cliënt, de huidige bewindvoerder en Aben Bewindvoering wordt er door de client een brief gestuurd naar de rechtbank met daarin opgenomen zijn/haar motivatie om over te stappen naar Aben Bewindvoering. Bovendien dient te worden aangegeven dat alle partijen hiermee instemmen. Aben Bewindvoering stelt voor deze instemming een zogenaamde ‘Bereidverklaring bewindvoerder’ op.
Aben Bewindvoering zal dan vervolgens, na het ontvangen van de nieuwe beschikking van de rechter, het bewindvoerderstraject met de cliënt voortzetten. Tevens zullen alle relevante partijen op de hoogte worden gebracht dat Aben Bewindvoering de nieuwe bewindvoerder voor de cliënt is.

Terug naar 'Werkwijze' 

E-mailen
Bellen