ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

Afsluitingsfase

Het bewind eindigt als de periode waarvoor het is ingesteld is verstreken, of wanneer de kanton­rechter besluit het bewind op te heffen. Het bewind eindigt ook wanneer de cliënt komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

Opheffing van het bewind kan op verzoek van de cliënt en de bewindvoerder geschieden of van degene die gerechtigd is onderbewindstelling te verzoeken dan wel ambtshalve, indien de noodzaak daartoe niet meer bestaat of voortzetting van het bewind niet zinvol is gebleken.

De kantonrechter kan doorgaans op het verzoek beslissen zonder een zitting te houden. Dit kan hij doen als de cliënt een gemotiveerde verklaring van de bewindvoerder meestuurt waaruit blijkt dat deze het met het beëindigingverzoek eens is en dat de redenen waarom het bewind is ingesteld niet meer aanwezig zijn.
Het is dus van belang een opheffingsverzoek goed te motiveren.

Over het algemeen zal het bewind pas op verzoek van de cliënt worden opgeheven als gedurende langere tijd gebleken is dat hij/zij zijn financiële zaken weer zelf kan beheren, bijvoorbeeld door succesvolle overschakeling op maandgeld.

 


Terug naar 'werkwijze' 

 

E-mailen
Bellen